สหกรณ์เกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน

 กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน

โดยมี บุคคลที่ 3 นักวิชาการจากกรมปศุสัตว์ คุณศรัณยา กำจัดภัย ร่วมตรวจแปลงด้วย

เพื่อสรุปครั้งสุดท้ายของการลงข้อมูลการตรวจในรอบปีของกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย