"ใจรักซะอย่างเรื่องทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องยาก"

 "ใจรักซะอย่างเรื่องทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องยาก"

"การทำเกษตรอินทรีย์ อย่าเพิ่งไปคิดถึงตลาด คิดถึงตัวเองก่อน สิ่งดีมีประโยชน์ในสุขภาพ ปลอดภัยของตัวเองก่อน แล้วตลาดจะวิ่งมาหาเราเอง"
ชอบคำพูดของเกษตรกร 2 ท่านนี้มากค่ะ กลุ่มนี้อย่างที่เคยบอกมานานว่า กลุ่มนี้มีความสามัคคีกันอย่างมาก ใจอินทรีย์ด้วย!!
วันนี้ทีมมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว ร่วมลงติดตามความคืบหน้าของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคลองมะละกอ
จังหวัดสระแก้ว ยินดีด้วยนะคะ กับผู้ที่ได้รับรองมาตรฐานของกลุ่มแล้ว พี่คนไม่ผ่านก็ยังไม่ถอดใจ จะดำเนินต่อไปค่ะ และใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย